TURİZM YATIRIM BELGESİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

“Turizm yatırım belgesi” taleplerinde ve belgeli tesislerde  kapasite değişikliği taleplerini içeren başvurularda, düzenlenecek rapor  içeriğinde aşağıdaki bilgilere yer verilir.

1) Tesisin açık adresi,

2) Yatırım belgesi taleplerinde  pafta-ada-parsel numaraları,

3) Türü, varsa; sınıfı ve belge numarası,

4)  Talep veya belge sahibinin adı, adresi, irtibat telefonu,

5) Yatırım belgesi  taleplerinde mal sahibinin adı, adresi, irtibat telefonu,

6) “Turizm yatırım  belgesi” taleplerinde yatırıma ilişkin genel bilgiler, yatırıma başlama ve  yatırımın tahmini tamamlanma süresi,

7) Tesis bünyesinde yer alan ünitelerin  adları, ünitenin niteliğine göre yatak, kişi veya metrekarelerinin belirtildiği  ayrıntılı kapasitesi,

8) Yatırımın finansmanı ve pazarlanması.

9) İşyeri açma ve çalışma ruhsatı

“Turizm  yatırım belgesi” taleplerinde başvuru belgeleri içerisinde yer alan iş yeri açma  ve çalışma ruhsatı; geçici, süreli, şartlı gibi ifadelerle verilmiş  olmamalıdır.

TURİZM YATIRIM BELGESİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

TURİZM YATIRIM BELGESİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

“Turizm yatırım belgesi” olan tesislerde; verilen süre  içerisinde işyeri açma ve çalışma ruhsatının gönderilmemesi veya işyeri açma ve  çalışma ruhsatlarına dair yetkili idarelerden olumsuz görüş gelmesi halinde  tesis belge almaya esas vasfını yitirmiş olacağından 2634 sayılı Kanun’un 34  üncü maddesinin (e) bendi hükmü uyarınca belgesi iptal edilir.

Fikir projesi Eğlence merkezleri ve temalı  parklar için turizm yatırımı belgesi başvurularında tesisin konumu, yakın  çevresiyle ilişkisi, mimari kitlesel çözümü, mekânsal ilişkileri, yapısal  özellikleri gibi konularda tesis hakkında genel olarak bilgi verebilecek fikir  projesi istenilir.

TURİZM YATIRIM BELGESİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR