• 0 532 702 96 56
  • info@otelyatirim.com

YÖNETİM DANIŞMANLIĞI

Denetim ve Analizler

Fiyat-fayda ilişkisi, gelir-gider dengesi, maliyet hesapları gibi bir çok konuda analizlerinizi yaparak doluluk-fiyat maksimizasyonu için sizleri yönlendireceklerdir. Bu analizler size aynı zamanda gelecek yıllar için projeksiyon imkanı sunacaktır.


ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi

Otelcilik çok hızlı değişen, gelişen ve denetim gerektiren bir operasyondur. ISO 9001:2008 belgelendirme süreci sizlere durum tespiti yapmayı sağlarken, belgeyi aldıktan sonra yaşayacağınız süreçte ise raporlama kolaylığı, kritik kontrol noktalarındaki kayıpların karlılığa çevrilmesi, yönetim kolaylığı, altyapı düzeni  ve hijyen gibi konularda işlerinizi kolaylaştıracaktır. ISO 9001:2008 takip, tespit ve gelişim sağlamanızda   en büyük destekçinizdir. Kalite Yönetim Sistemi ve yaklaşımı kısa bir süre sonra bütçenizin hedef/gerçekleşen oranındaki artışı verimliliğe çevirmenizi sağlayacak akıllı bir sistemdir.


Operasyon Denetimi


Yönetim Danışmanlığı

Bir oteli yönetmek ile çalışır durumda tutmak arasında çok önemli bir fark vardır.

Bu fark geleceği planlamakla başlayan bir sürecin, kurulan yönetim sisteminin devamlılığını garanti altına alarak sonlandırılan önemli bir çalışmadır. Gerek yeni açılacak bir otel, gerekse çalışır durumda bulunan bir otel olsun, yönetim süreçlerini hazırlamak ve uygulamak için gerekli yetenek, tecrübe ve bilgiye sahip olduğumu göreceksiniz


Yönetim Hizmet Paketleri

• Konsept Tespiti ve Çalışması

o Tesislerin bulunduğu bölgelerde Pazar Araştırması çalışması yapılmasını sağlamak

o Operasyonun incelenmesi ve değerlendirilmesini sağlamak

o SWOT Analiz değerlendirmesi


• Marka Hizmet Standartlarının oluşturulması

o Operasyonel Marka Hizmet Standartlarının oluşturulmak ,

o Yiyecek İçecek Standartları oluşturmak ,

o Oda Standartları belirlemek ,

o Operasyon ekipmanları standartları ,

o PR Standartları ,

o Matbu form ve kalite kontrol listeleri hazırlamak ,

o Marka Hizmet Standartlarının Uygulamaya alınmasını sağlamak .


• Marka Hizmet Standartlarının izlenmesi ve ölçülmesi

o Yukarıda anlatılan çalışmalar tamamlandıktan sonra, tesisler çeşitli zamanlarda habersiz denetimlerle izlenir ve gerekli raporlamalar yapılır .


• Merkez Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi

o Var olan Görev Tanımlarının incelenmesi ve değerlendirilmek ,

o Organizasyon Şeması ve Görev Tanımlarının yeniden yapılandırılmak,

o Personel iş gerekliliklerinin belirlemek ,

o Standart Operasyonel Prosedürlerin hazırlanmak ,

o Standart Operasyonel Prosedürlerinin Uygulamaya almak .


• Tesislerde Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi

o Organizasyon Şeması ve Görev Tanımlarının yeniden yapılandırılmak ,

o Personel iş gerekliliklerinin belirlenmek ,

o Standart Operasyonel Prosedürlerin hazırlanmak ,

o Standart Operasyonel Prosedürlerinin Uygulamaya alınmasını sağlamak .


• Eğitim

o SOP Bilgilendirme Eğitimi

o Toplam Kalite Yönetimi Eğitimi

o Marka Yönetimi Eğitimi

o Etkin İletişim Eğitimi

o Eğiticinin Eğitimi


• Sistemin izlenmesi ve ölçülmesi

o Yukarıda anlatılan çalışmalar tamamlandıktan sonra, tesisler çeşitli zamanlarda habersiz denetimlerle, izlenir.


• Sistemin sürekliliğinin sağlanması


– İyileşmenin devamlılığı

o Hedeflere ulaşmak, markalaşmak ve kurumsallaşmak için, tüm yapılan çalışmaların sürekliliğinin sağlanması gerekmektedir. İyileşmenin süreklilik kazanması, hedeflerden bir haline getirilmelidir. Bu aşamada, tesis yöneticilerine çok iş düşmektedir